לאתר לומדון הוצאה לאור

 

משרד ראשי:

כתובתינו: "בית קורקס"
רח' זרחין 10,
ת.ד. 3030
רעננה 43662
טלפון: 09-7776800
פקס: 09-7776805

תכנית עסקית אסטרטגית

כצעד ראשון בהקמת רשת זכיינית, אנו ממליצים על תכנית עסקית מקיפה, שתנתח את הפוטנציאל הכלכלי שבהפעלת זכיינים ותציג תחזית פיננסית הן לרשת והן לזכיין. התכנית כוללת מודל עסקי להתקשרות בין המזכה לבין הזכיינים. חלק זה יגדיר בפירוט את אופי הפעילות ההדדית של שני הצדדים, לרבות סיוע בהקמת החנות, תנאי התשלום עבור המלאי הראשוני, דמי זיכיון חד פעמיים או מתוך המחזור, החזרות סחורה, תמיכה מקצועית ושיווקית, היתר להרחבת מגוון מוצרים, שירות לקוחות, עריכת ביקורות ועוד.

מבנה אופייני של תכנית עסקית

 1. תקציר מנהלים
  1. תחזית פיננסית
 2. החברה
  1. רקע
  2. פריסה ארצית
 3. עסקים בשיטת הזכיינות
  1. רקע
  2. הגדרות
  3. יתרונות וחסרונות
  4. תוכנית פיננסית לעסק זכייני
  5. מימון לעסק זכייני
  6. הערכת סיכונים ותמורה לסיכון
 4. הסביבה העסקית
  1. השוק הרלוונטי ומגמות
  2. לקוחות
  3. מתחרים ישירים
  4. מתחרים עקיפים
 5. ניתוח SWOT
  1. חוזקות
  2. חולשות
  3. הזדמנויות
  4. איומים
 6. אסטרטגיה עסקית ותפעולית
  1. יעדים
  2. גיוס זכיינים ומיונם
  3. ביצוע עבודות מורכבות
 7. מודל עסקי להתקשרות זכיין מזכה
  1. הקמת החנות
  2. מלאי ראשוני
  3. תשלומים לרשת
  4. תפעול שוטף
  5. איסור תחרות ושמירת סודיות
 8. תוכנית פיננסית לחנות - זכיין
  1. השקעה ומימון
  2. תחזית הכנסות
  3. תחזית הוצאות
  4. תחזית רווח והפסד
  5. תזרים מזומנים חזוי
  6. נקודת איזון
 9. תכנית פיננסית לרשת מזכה
  1. השקעה ומימון
  2. תחזית הכנסות
  3. תחזית הוצאות
  4. תקציב הפרסום
  5. תחזית רווח והפסד
  6. תזרים מזומנים חזוי
 10. נספח: טופס מועמדות לזכיין
  1. פרטים אישיים
  2. רקע תעסוקתי
  3. רקע עסקי
  4. מטרות
  5. הצהרה

Line

בניית אתרים - עיצוב גרפי © כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ