לאתר לומדון הוצאה לאור

 

משרד ראשי:

כתובתינו: "בית קורקס"
רח' זרחין 10,
ת.ד. 3030
רעננה 43662
טלפון: 09-7776800
פקס: 09-7776805

ספר נהלים לרשת ולזכיינים

במסגרת השירותים לרשת מזכה, נכין ספר נהלי עבודה לזכיין הרשת, שהינו רכיב חיוני במרקם העבודה שבין הרשת לבין זכייניה. ספר הנהלים, המהווה מדריך מעשי, כולל בתוכו את כל המפרט הטכני של התפעול, החל מאיתור מקום מתאים, הקמת הסניף (החנות), נוהל הזמנות, נוהל תשלומים, נוהל השתתפות בפרסום, הדרכות עובדים, מדיניות מלאי ועוד.

מבנה לדוגמא של ספר נהלים

 1. נהלי הפעלת הרשת
  1. מבוא כללי
   1. תוכן ואישורים (אישורי בדיקה תקופתיים)
   2. פרופיל החברה
   3. מפתח נהלים  - כולל שמות נוהל, מספרי עמודים, מספר מהדורה, תאריך עדכון
   4. רשימת תפוצה
   5. מפתח עדכונים
   6. מפתח טפסים (המצורפים לביצוע הנהלים)
   7. מפתח נספחים והוראות.
  2. נהלים
   1. אחריות הנהלה – עיקרי מדיניות האיכות ברשת, דוחות הנהלה.
   2. ארגון והנהלה - מבנה ארגוני, הגדרת התפקידים, משאבים המוקצים על ידי ההנהלה ליישום מדיניותה.
   3. פתיחת סניף חדש
    1. בחירת זכיין
    2. תנאי התקשרות
    3. נספח - חוזה זכיינות
    4. איתור אתר ואישורו
    5. הקמה
    6. הפעלת נסיון
   4. נוהלי אספקה
    1. ריכוז הזמנות, הכנתן וביקורת משלוחים
    2. משלוח ופריקה
    3. ביקורת מלאים
   5. נוהלי רכש
    1. נוהל אישור ספק
    2. אישור סחורות ע"י ספק מאושר
    3. אישורים חריגים
    4. ביקורת תקופתית - ספקים
   6. נוהלי הדרכה והשתלמות
    1. הדרכת זכיין חדש והסכמתו
    2. הדרכות מנהלי משמרת חדשים והסמכתם
    3. הדרכות מלצרים חדשים והסמכתם
    4. ריענון תקופתי לבעלי תפקידים
   7. עובדים
    1. קבלת עובד על פי תפקיד
    2. הדרכות והסמכה (על פי נוהל 2.6)
    3. הסכמי עבודה אישיים (על פי תפקיד)
    4. זכויות וחובות אחרות
   8. נוהלי ביקורת סניפים
    1. נושאי ביקורת ותדירות הביקורת
    2. מבצעי הביקורת ודוחותיהם
    3. העברת ביקורת לנשואי הביקורת ומעקב תיקונים
    4. אמצעי משמעת על הפרות נוהלים
    5. ביקורת שביעות רצון לקוחות ותלונותיהם
   9. כספים
    1. גביית עלויות מזון תמלוגים והשתתפויות
    2. הפקת דוחות לזכיינים
   10. שיווק ופרסום
    1. נוהלי פרסום ארציים ומקומיים
    2. מבצעים מיוחדים
    3. מכירת מוצרים נלווים ומתנות
   11. שונות
    1. העברת בעלות בסניף
    2. פירוק סניף
    3. טיפול בתביעות משפטיות נגד סניף
 2. נהלי הפעלת סניף
  1. מבוא כללי
   • (ראה חלק א)
  2. נהלים
   1. אחריות הנהלה
   2. ארגון
   3. מבנה יום עבודה
    1. פתיחת הסניף ועבודות הכנה
    2. קבלת קהל ושירות שוטף
    3. נקיון שוטף
    4. אירועים חריגים
    5. סגירת יום עבודה
   4. טיפול במוצרים
    1. קבלת מלאי מזון
    2. נהלי הכנת מזון לסוגיו
    3. ביקורת שוטפת ומלאי
    4. נקיון אביזרי בישול ואיחסון
   5. עובדים (הנוהל תואם את נהלי הרשת)
    1. קבלת עובדים
    2. הכשרת עובדים
    3. הסכם עבודה
    4. דיווח שעות ותשלום
    5. הגיינה וביגוד
    6. התנהגות
    7. השעיית עובד
   6. לקוחות
    1. שמירה על סדר
    2. טיפול בתלונות
    3. אירועים מיוחדים
    4. לקוחות קבועים
   7. נקיון
    1. נקיון שוטף
    2. נקיון אביזרי בישול ואיחסון
    3. נקיון עובדים
    4. נקיונות תקופתיים וביקורת נקיון (לרבות הדברה)
   8. ביקורת
    1. ביקורת עצמית על פי נושאים, ודיווח תקופתי
    2. קבלת ביקורת חיצונית
    3. תגובות ותיקון ביקורת חיצונית
   9. כספים
    1. פתיחה וסגירת קופה
    2. העברת משמרת
    3. אמצעי תשלום ובדיקתם
    4. דוחות חודשיים, רבעוניים ושנתיים

Line

בניית אתרים - עיצוב גרפי © כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ