לאתר לומדון הוצאה לאור

 

משרד ראשי:

כתובתינו: "בית קורקס"
רח' זרחין 10,
ת.ד. 3030
רעננה 43662
טלפון: 09-7776800
פקס: 09-7776805

פתרונות מימון לעסק קטן או בינוני

הקמת עסק בשיטת הזכיינות, בדומה לכל מיזם עסקי אחר, דורשת פתרונות מימון הן בשלב ההשקעההראשונית והן על מנת לספק את צרכי ההון החוזר של העסק. נסקור בקצרה מספר אפשרויות.

הקרן לעסקים קטנים אשראי בנקאי משקיעים כרטיסמולטי פקטורינג

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ משמשת כגוף המתאם של הקרן מטעם המדינה. בתוקף תפקידנו אנו מתאמים בין הממשלה ובין הבנקים ומפקחים על הבטחת יישום הכללים של הקרן. חברת תבור בודקת את העסקים המבקשים ללוות מהקרן, ומגישה את חוות דעתה לועדת האשראי. ועדת האשראי כוללת את נציגי הבנקים, נציגי הציבור ונציג הגוף המתאם. הוועדה היא המאשרת לבסוף את מתן ההלוואה.

מטרת הקרן

מדינת ישראל מעמידה הלוואות לעסקים קטנים. ההלוואות ניתנות בשני מסלולים:

א. הלוואות להון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.
ב. הלוואות במסלול השקעות להקמת עסקים חדשים ולהרחבת עסקים קיימים.

ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים לעסקים קטנים, אשר על פי בדיקת הגוף המתאם ישנה הצדקה כלכלית לקיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.

תנאי ההלוואה

סכום מקסימלי 500,000 ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי עד 10 מיליון ₪, 750,000 ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי 10-22 מיליון ₪.
תקופת ההלוואה עד חמש שנים. מתוכם חצי שנת גרייס ועוד 55 תשלומי החזר.
ריבית צמודת מדד, שקלית – לפי תנאי שוק
ביטחונות 70% מהערבות ניתנת על ידי המדינה. הבנקים עשויים לדרוש מהלווים ביטחונות עבור היתרה של 25% עד 30%, תלוי בבנק. בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים.

דרישות סף

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

  • מחזור שנתי: עד 22 מיליון ₪.
  • במסלול ההשקעות: השקעת הון העצמי של 20% מסך תוכנית ההשקעה.
  • העדר חובות שטרם הוסדרו לרשויות המס.
  • חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל.
  • לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף.

* רשימה זו היא לעזר בלבד. הנוסח המשפטי והמחייב מופיע ברשומות.

תהליך קבלת ההלוואה

תהליך קבלת ההלוואה מורכב מארבעה שלבים עיקריים:

  1. פניית מבקשי ההלוואה לאחד משלושת הבנקים: בנק אוצר החייל, הבנק הבינלאומי הראשון, בנק מרכנתיל דיסקונט.
  2. הלקוחות מופנים לחברת תבור.
  3. מילוי השאלון ומסירתו לחברת תבור. לאחר מכן תיערך פגישה עם הלקוחות. חברת תבור מעבירה את המלצתה לבנק בו הוגשה הבקשה.
  4. הבנק מבצע בדיקה כלכלית ללקוחות.
  5. הבקשה נידונה בוועדת האשראי.

לפרטים נוספים ולמסמכים הנדרשים להגשת בקשה

פתרונות המימון הבאים מסופקים על ידי טלפון: 09-7776800 שלוחה 111 מאיה, שלוחה 112 אדי, שלוחה 114 עידו, שלוחה 118 תומר

Line

בניית אתרים - עיצוב גרפי © כל הזכויות שמורות לתבור כלכלה ופיננסים בע"מ